Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FCC FCC BCTC for iphone battery 2018-06-14 ~ Đã xác minh
CE CE BCTC for iphone battery 2018-06-14 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
HENGQIANG 015367345 HENGQIANG Consumer Electronics>>Mobile Phone Parts>>Mobile Phone LCDs 2016-12-25 ~ 2026-04-22 Đã xác minh
HENGQIANG 5108680 HENGQIANG Consumer Electronics>>Mobile Phone Parts>>Mobile Phone LCDs 2016-12-25 ~ 2023-06-26 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Above 50 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này